Vinnare 2023

Magnus Westling är Årets ciceron 2023

Foto: Peter Jönsson

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2023 har tilldelats Magnus Westling, Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan för doktorsavhandlingen Sensory qualities and culinary utility of produce: a path towards sustainable gastronomy. Som Årets ciceron tilldelas Magnus ett stipendium på 100 000 kronor.

– Det är med stor glädje och tacksamhet jag mottar detta prestigefyllda pris. Att bli erkänd för att främja odlad mångfald och göra det enklare för kockar och mathantverkare att välja hållbara råvaror är en ära och bekräftelse på vikten av att utforska potentialen hos bortglömda råvaror, hotade sorter och raser, säger Magnus Westling.

Juryns motivering:
Magnus Westlings forskning och avhandling visar vägen mot en hållbar gastronomi med större sensorisk variation och kvalitet. Angreppssättet är att lyfta fram potentialen hos grödor och djurraser som kommit i skymundan och låta detta utgöra grunden för framtida råvaruval där den biologiska mångfalden premieras och som samtidigt erbjuder en unik gastronomisk upplevelse. Globala och nationella matsystem har en betydande klimatpåverkan. Magnus forskning visar på svensk besöksnärings potential att bidra till hållbar mat, biologisk mångfald och njutning.

Läs mer om Magnus avhandling här.
Ladda ner den här.

Se Magnus Masterclass Culinary Action: hållbar gastronomi med råvaran i fokus (cirka 20 minuter) och På två minuter på BFUF Play  här.

Fler bilder finns här.