Nominerad nr 7 2023

Nominerad nr 7 2023

Martin Wallstam
Mittuniversitetet, institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

“Panem et Circenses”: Realizing Social Value in the Strategic Management of Events
Martin har studerat möjligheten att mäta sociala värden vid evenemang och hur dessa kan spela en större roll i evenemangsstrategier.

Evenemang har länge använts som verktyg för att uppnå politiska och turismstrategiska mål. Ambitionen bygger på vissa antaganden om evenemangens värde för samhället. Storskaliga idrottsevenemang har kommit att ses som en lågt hängande frukt för samhällen, destinationer och platser som vill generera mer turism och därmed stimulera ekonomisk tillväxt. Inom evenemangssektorn och besöksnäringen har man pratat mindre om evenemangens sociala värden. De anses allmänt bidra till att stärka dessa, men i dagsläget inte finns en entydig syn på vad socialt värde faktiskt innebär eller består av.

Martin visar vilka de steg som bör tas för att bättre integrera socialt värde i strategisk planering och därmed mer effektivt använda evenemang för att uppnå samhälleliga målsättningar. Han tar upp konkreta lösningar för hur socialt värde kan få en mer central roll för dem som stödjer, kandiderar för, planerar eller genomför evenemang. Med denna kunskap det går det att styra evenemangsportföljer för att möta behov bland flera samhällsgrupper.

Han föreslår i avhandlingen en standardiserad utvärderingsmodell för socialt värde så att alla evenemang utvärderas med samma mått och därmed kan jämföras med varandra. Modellen bör ha fokus på social rättvisa, det vill säga hur de sociala effekterna av evenemang fördelas mellan olika grupper i samhället.

Disputation: november 2022
Handledare: Dimitri Ioannides och Robert Petterson, Mittuniversitetet

Ladda ner avhandlingen”Panem et Circenses”: Realizing Social Value in the Strategic Management of Events här.