Vinnare 2021


Jonathan Yachin är Årets ciceron 2021

Foto: Peter Jönsson

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2020 har tilldelats Jonathan Yachin vid institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism på Mittuniversitetet för doktorsavhandlingen Behind the scenes of rural tourism – a study of entrepreneurship in micro-firms. Som Årets ciceron tilldelas Jonathan ett stipendium på 100 000 kronor.

– Det är en stor ära, jag är otroligt glad som forskare för detta erkännande från besöksnäringens sida. Jag har fått en fantastisk möjlighet att forska i Sverige. Det känns viktigt att få återgälda den genom att bidra med kunskap som kommer till användning i näringen och i regioner. Det vill jag verkligen fortsätta med att göra, säger Jonathan Yachin.

Jonathan Yachin visar genom sin forskning vilken viktig roll småföretag spelar inom besöksnäringen på landsbygden. Han har studerat hur dessa turistföretag skapar värde, främjar innovation och övervinner utmaningar genom interaktion med sina kunder, sin närmiljö och aktörer i det egna sociala nätverket. 

Juryns motivering:
Jonathan Yachins avhandling och forskning ligger helt rätt i tiden och ingjuter framtidshopp. Den sätter ljus på hur besöksnäringens mikroföretag på ett kreativt sätt kan använda lokala resurser och ta  ansvar i lokalsamhället. Jonathan visar på både dessa entreprenörers  och hela besöksnäringens viktiga roll som samhällsbärare.


Se Jonathans Masterclass (cirka 30 minuter) och På två minuter på BFUF Play här.


Läs mer om Jonathans avhandling här.