Utdelning 2020Utdelning 2020
Se utdelningen av Årets ciceron 2020 till Henrik Jutbring, ekon. dr, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Centrum för turism, här.