Nominerad nr 3 2023

Nominerad nr 3 2023

Kai Kronenberg
Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

New perspectives on socio-economic impacts of tourism: A study on the distributive effects of tourism and events on regional employment and income
Kai Kronenberg har undersökt om och hur turismeffekter kan mätas ur ett bredare socioekonomiskt perspektiv än i effekter på BNP.  Han visar att detta mer traditionella och vanliga sätt att analysera turismens roll ger en inte bara en ofullständig bild utan också är vilseledande. Det han kallar ”snäva synsättet” missar negativa socioekonomiska konsekvenser av ekonomisk tillväxt, som till exempel inkomstskillnader och otrygga arbetsvillkor.

Studien tar avstamp i den socioekonomiska utvecklingen i region Jämtland Härjedalen mellan 2008 och 2017. Efterfrågan på turismtjänster i regionen ökade kontinuerligt under perioden, det växande antalet turister och pengarna de spenderade hade betydelse för lokalbefolkningen både ur ekonomisk och social aspekt. Men tillväxten genererade samtidigt negativa resultat; som ökande inkomstskillnader, en allt större andel lågavlönade arbetstillfällen med otrygga arbetsvillkor och att turistnäringens förmåga att generera sysselsättning och intäkter kontinuerligt försvagades över tid.

Kai pekar på att kontinuerliga ansträngningar från olika aktörer är av avgörande betydelse för att styra turismutvecklingen i en mer socioekonomiskt hållbar riktning och att metoderna för att uppskatta turist- och evenemangsnäringens ekonomiska konsekvenser kan utvidgas till ett mer omfördelningsbaserat perspektiv.

Disputation: november 2022
Handledare: Matthias Fuchs, Mittuniversitetet

Ladda ner avhandlingen New perspectives on socio-economic impacts of tourism: A study on the distributive effects of tourism and events on regional employment and income här.