Nominerad nr 5 2023

Nominerad nr 5 2023

 Anna Näppä
Luleå tekniska universitet

Building Employer Brands: The Employee Perspective
Anna har undersökt hur employer brands (arbetsgivarvarumärken) inom besöksnäringen uppfattas och byggs av anställda. Resultaten visar att både företag och anställda vinner på att arbeta med employer branding och studien visar hur man kan göra det i praktiken. Resultaten kan användas i olika typer av företag, från små entreprenörer till stora kedjor och i olika delar av landet En del av avhandlingen tittar på värdeerbjudandet på besöksnäringsnivå vilket kan vara av intresse för exempelvis arbetsgivarorganisationer och utbildare.

Avhandlingen lyfter fram employer branding som en ”medskapande praxis och prestation”, där anställda bygger varumärket genom att delta i interna processer, representera varumärket gentemot utomstående och genom att vara en del av den kollektiva varumärkesidentiteten. En viktig drivkraft för att stanna hos och rekommendera sin nuvarande arbetsgivare är möjligheten att göra innovativt och kreativt arbete. Resultaten betonar betydelsen av branschens rykte och den övergripande attraktiviteten för att behålla anställda. Anna visar också att ”arbeta med och hjälpa gäster” är en viktig drivkraft för anställda i besöksnäringen

Resultaten från avhandlingen kan användas för att få en tydligare bild av vad medarbetare söker hos en arbetsgivare och vad som får dem att stanna. Genom att applicera resultaten kan företagen skapa ett starkare arbetsgivarvarumärke och varumärkeslöfte. Detta genom att förbättra processer kring employer branding genom att arbeta med strategier och identitetsskapande.

Disputation: juni 2023
Handledare: Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet

Ladda ner avhandlingen Building Employer Brands: The Employee Perspective här.