Nominerad nr 1 2020


Nominerad nr 1 2020

Katherine Burlingame
Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Dead Landscapes – and how to make them live 
Katherine Burlingame forskar om hur man kan göra historiska platser mer levande genom att väcka liv i ”döda landskap” och om hur turister ska få ut mesta möjligt av sitt besök. I sin avhandling har Katherine utvecklat en modell för hur guider, lokalbefolkning och besökare tillsammans på ett konkret och systematiskt sätt kan engageras i utvecklingen av ett historiskt besöksmål.

Modellen (verktyget) innehåller både praktiska komponenter i landskapsförvaltning (management) som till exempel byggnader, miljöer och historia och strategier för att undersöka mer känslomässiga och multisensoriska (sinnliga) dimensioner. Modellen är till nytta för att studera och förstå en besöksupplevelses komplexitet, och målet att kunna skapa upplevelser som är mer ”levande”. 

I sin forskning visar Katherine att känslor samt individuella- och ”hands-on”- upplevelser är viktigare än avancerade tekniska lösningar för besökare på kulturhistoriska platser. Guider, audioguider och avancerad teknik, som fungerar på museer, bidrar inte självklart till upplevelsen här. Katherine ser att det finns risker med att besökare matas med alltför mycket information.

Disputation: September 2020
Handledare: Tomas Germundsson, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet

Ladda ner avhandlingen Dead Landscapes – and how to make them live  här.