Nominerad nr 3 2020


Nominerad nr 3 2020

Lusine Margaryan
Mittuniversitetet, avdelningen för turismvetenskap och geografi 

Commercialization of Nature through Tourism 
Lusines Margaryans avhandling handlar om att öka kunskapen om företagande inom naturbaserad turism. Lusine har fokus på förståelse av den kontext företagen, vanligen små- och mikroföretag, verkar inom. Hon har undersökt framgångsfaktorer, vilka resurser som är viktiga, vilka osäkerhetsfaktorer företagarna måste hantera, hur deras verksamhet förhåller sig till mer traditionella friluftsaktiviteter och vad som påverkar företagens val av lokalisering. Lusine har också studerat hållbarhetsstrategier hos svenska och norska naturturismföretag, vilka processer som bidrar till att kommersialisera naturupplevelser och certifiering som redskap för en mer hållbar naturturism i Norden.

Lusine har tagit fram empirisk data om naturbaserad turism i Sverige, vilket saknats tidigare. Genom att använda nya metoder för datainsamling har hon gjort en omfattande sammanställning av systematisk data om svenska företag inom området naturbaserad turism.

Avhandlingen kan bidra till ny kunskap om kommersialisering av naturresurser genom turism. En bättre förståelse av både naturturismföretagens egenskaper och deras kontext kan både bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling av branschen och till mer effektiva företagsformer.

Disputation: November 2017 
Handledare: Peter Fredman, professor,  och Sandra Wall-Reinius, docent, båda vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, Mittuniversitetet

Ladda ner avhandlingen här.