Nominerad nr 5 2022

Nominerad nr 5 2022

Joachim Sundqvist
Umeå universitet, institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Eat, Meet, Fly, Repeat: the contextuality of business travellers’ meals 
Joachim Sundqvist forskar om tjänsteresenärens måltider. Varje år äts tiotals miljoner måltider i Sverige av personer som befinner sig på tjänsteresa. Måltiderna har stor ekonomisk betydelse för besöksnäringen, men kunskapen om vad resenärerna de facto äter, vilka preferenser och önskningar de har är liten. Detta har inte forskats på tidigare. 

Joachim har i sin doktorsavhandling definierat tjänsteresenären i ett nytt och bredare perspektiv. Tidigare har denne betraktats som ”person i ledarställning”, i Joachims forskning ingår personer med olika befattningar och yrken. Resultatet bidrar till ökad kunskap om kundgruppen, vilket är betydelsefullt för att kunna tillgodose behov och önskemål och för utveckling av produkter och tjänster.

Joachims resultat visar bland annat på skillnader mellan kvinnliga och manliga tjänsteresenärer – kvinnor väljer till exempel i större utsträckning att äta på hotellrummet, medan män i högre grad väljer att aktivt söka sociala måltidssammanhang. Forskningen visar att tjänsteresenärerna tycker det är både kostsamt och svårt att finna ”riktig” och ”nyttig” mat.

Avhandlingen Eat, Meet, Fly, Repeat: the contextuality of business travellers’ meals är baserad på fyra delstudier:

  • Ett nytt sätt att förstå måltider – fokus på konsumentens verkliga uppfattningar om måltiden, vilket skiljer sig från tidigare perspektiv om antaganden om vad kunden värdesätter. 
  • Hur måltidsmönstren förändras på tjänsteresa i förhållande till den vardagliga måltiden. 
  • Vad tjänsteresenären gör för att få till sina måltider – bokningsbeteende, informationssökande.
  • Vilka abstrakta egenskaper hos måltiden som gör att den upplevs som positiv eller negativ.

Disputation: september 2020 
Handledare: Ute Walter, lektor, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, Agneta Hörnell, professor, och Carita Bengs, professor, båda vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet

Ladda ner avhandlingen Eat, Meet, Fly, Repeat: the contextuality of business travellers’ meals  här.