Vinnare 2022

Malin Andersson är Årets ciceron 2022

Foto: Peter Jönsson

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2022 har tilldelats Malin Andersson, institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, för doktorsavhandlingen Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör. Som Årets ciceron tilldelas Malin ett stipendium på 100 000 kronor.

– Det är en stor ära, jag är otroligt glad att som forskare få detta fina erkännande från besöksnäringen, också glad över branschens intresse för hur en traditionell näring kan utvecklas och överleva genom att ansluta sig till besöksnäringen, säger Malin Andersson.

Malin Andersson visar genom sin forskning hur kustnära yrkesfiskare formar sin roll i den tjänsteinriktade ekonomin och besöksnäringen. Yrkesfiskarna som deltar i Malins studie erbjuder hummersafaris, har restauranger och organiserar festivaler. De förmedlar även sina kunskaper om fisk, fiske och om fiskets kulturarv i mötet med besökare. Därigenom bidrar de till destinationers och platsers attraktivitet.

Juryns motivering:
Malin Anderssons forskning och avhandling lyfter fram besöksnäringens roll som samhällsbärande genom att belysa hur primärproducenter, i detta fall småskaliga yrkesfiskare, kan inspireras att bli en del av besöksnäringens attraktionskraft på destinationer. Forskningen visar hur social och ekonomisk hållbarhet vävs samman i yrkesfiskarnas tjänsteerbjudande och livsvillkor och hur dessa samtidigt svarar mot den ökade efterfrågan på kunskapsturism.

Läs mer om Malins avhandling här.
Köp den här.

Se Malins Masterclass Hummersafaris & hamnhistorier: yrkesfiskares entreprenörskap på den svenska västkusten
(cirka 30 minuter) och På två minuter på BFUF Play  här.

Fler bilder finns här.