Hur nominera

Hur nominera

Nominering 2024 öppnar den 17 juni. Vinnaren offentliggörs den 3 december.

Vilka doktorsavhandlingar kan vara aktuella för utmärkelsen Årets ciceron?
Vi söker doktorsavhandlingar som har tydlig nytta för svensk besöksnäring och som bidrar/kan bidra till en positiv utveckling av besöksnäring och hållbar turism i Sverige.

Vad är en doktorsavhandling?
För att få en doktorsexamen i Sverige krävs att forskaren har gjort en doktorsavhandling. En doktorsavhandling fungerar som informationskälla till specifika forskningsområden och ger ofta en aktuell beskrivning av problemområdet och innehåller omfattande referenslistor till tidigare och relaterade arbeten.

Kan man nominera en licentiatavhandling?
Nej, enbart doktorsavhandlingar är aktuella för utmärkelsen.

Varför en doktorsavhandling?
En doktorsavhandling är en tydligt avgränsad produkt som flera seniora forskare inom ämnet redan läst ordentligt, den har också genomgått en av en betygsnämnd godkänd disputation. Vi utgår därför från att den genomgått en grannlaga akademisk kvalitetsgranskning som vi kan luta oss mot när vår jury bedömer relevans och nytta för näringens företag och anställda.

Hur gammal får avhandlingen vara?
Avhandlingen ska vara gjord inom de senaste fyra åren, vilket innebär att år 2024 nomineras och prisas en doktorsavhandling med godkänd disputation 1 januari 2021 eller senare och senast den 16 september 2024.

Vilka avhandlingar kan nomineras?
Alla doktorsavhandlingar, oavsett vetenskapligt ämnesområde, som är avlagda/disputerade vid ett svenskt lärosäte. Avhandlingen ska kunna ha eller har redan tydlig nytta för svensk besöksnäring (företag och/eller anställda) och som bidrar till en positiv utveckling av svensk besöksnäring och hållbar turism i Sverige.

Måste forskaren vara svensk?
Nej, men disputationen ska ha skett vid ett svenskt lärosäte.

Vem kan nominera?
Forskare kan nominera sin egen avhandling. Du kan också nominera någon annans avhandling. Det viktiga är att du kan lämna tydlig och rätt information/fakta om avhandlingen.

Hur nominerar man?
Nomineringen görs direkt i formuläret.

Observera att bedömningen är helt baserad på den information som fylls i formuläret. Vi kommer inte att läsa hela doktorsavhandlingen. Därför är det viktigt att du som nominerar har gedigen kunskap om avhandlingen som nomineras och kan lämna rätt information och korrekta kontaktuppgifter. Det finns inte möjlighet att komplettera nomineringen efter att den är inskickad. Endast komplett ifyllda nomineringar bedöms.

Vad händer om någon som nominerar sig själv också blir nominerad av någon annan?
Då bedömer vi forskarens egen nominering.

Hur bedöms avhandlingen?
Juryn bedömer avhandlingarna enligt tre kriterier. Läs mer här.

När är sista datum för nominering?
Deadline för nominering 2024 är måndag den 16 september.