Nominerad nr 5 2021

Nominerad nr 5 2021

Josefine Östrup Backe
Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg

Enacting ”the local” in culinary tourism. A study of culinary actors and their practices. 
Josefine Östrup Backe undersöker i sin avhandling hur ”det lokala” (som till exempel lokala råvaror, berättelser om platsen, historia, tillverkningsmetoder och traditioner), kan användas som ett verktyg för att utveckla kulinarisk turism och för att skapa attraktiva mat- och måltidsupplevelser. Josefine har studerat hur aktörer på nationell, regional och lokal nivå använder ”det lokala” och klarlägger både övergripande processer och hur specifika aktiviteter utförs.

En av Josefines av slutsatser är att ”det lokala” används på alla nivåer för att skapa ett sammanhang och som kan samla aktörer. Hennes analys visar hur ”det lokala” blir till genom en kombination av flera saker som till exempel att positionera en kulinarisk turismprofil, skapa kulinariska nätverk och ta fram produkter och upplevelser. Hur man pratar och skriver om det lokala har också betydelse.

Den kulinariska turismen har vuxit och trenden att vilja veta varifrån maten kommer, att den odlas, tillverkas och transporteras hållbart har blivit alltmer tydlig. Resultaten från Josefines forskning kan användas för att utveckla kulinarisk turism på flera nivåer, när det gäller Sverige som kulinarisk destination och regionala och lokala besöksmål.

Disputation: juli 2020 
Handledare: Sumi Park Dahlgaard, professor, institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Ladda ner avhandlingen Enacting ”the local” in culinary tourism. A study of culinary actors and their practices  här.