Nominerad nr 4 2023

Nominerad nr 4 2023

Micol Mieli
Lunds universitet, institutionen för tjänstevetenskap

Micol Mieli har undersökt hur smarta telefoner påverkar turisters beteende och vilka praktiska konsekvenser och möjligheter detta innebär för besöksnäringen. När teknik som smartphones används blir turistupplevelsen en kombination av fysisk och digital.

Under senare år har flera svenska destinationer stängt sina turistbyråer för att i stället erbjuda information online och via platser som hotell, bibliotek och kulturcenter. För att destinationerna ska kunna tillhandahålla den information turisterna önskar och behöver måste de ha kunskap om vilken typ av information turisterna efterfrågar, när de önskar den och hur informationssökningen påverkar deras beteende på plats.

I studien undersöks hur turisters förhållande till traditionella, analoga informationskällor, i synnerhet guideböcker, påverkas av mobilanvändning. Micol har också tittat på en innovativ datainsamlingsmetod, Experience Sampling Method, som gör det möjligt att löpande samla information om turistbeteende med hjälp av en app på telefonen. Turisterna får svara på spontana frågor under dagen och delger på så sätt information de annars kanske hade glömt. 

Studien visar att turister ofta använder sina smarta telefoner både för att planera sina aktiviteter i förväg och för att vara spontana och flexibla på plats. Micol pekar på att detta ger möjlighet för organisationer att via teknik styra turisternas beteende, både så att de agerar i mer hållbar riktning och för att marknadsföra attraktioner. Med hjälp av att ”putta” turisterna åt ett önskat håll är det möjligt att minska överbeläggning på populära attraktioner eller sprida ut turisterna jämnare över resmålen. Organisationer som turistbyråer, museer, nöjesparker och nationalparkerparker kan ge turister information om olika attraktioner och aktiviteter, realtidsinformation om folkmassor och väntetider samt personliga rekommendationer baserade på deras intressen och budget.

Ett av resultaten Micol presenterar är att mobilanvändares informationsbeteende inte alltid handlar om att denne söker information aktivt, det finns en passiv komponent där information påträffas slumpmässigt. Det finns alltså ingen motsättning mellan planering och spontanitet. Micol föreslår ett nytt begrepp ”planned serendipity” för att visa på detta.

Disputation: oktober 2022
Handledare: Malin Zillinger och Jan Henrik Nilsson, Lunds universitet 

Ladda ner avhandlingen Smartphoned tourists in the phygital tourist experience här.