Nominerad nr 1 2022

Nominerad nr 1 2022

Malin Andersson
Lunds universitet, institutionen för service management och tjänstevetenskap 

Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör
Fiskenäringen har genomgått många förändringar de senaste decennierna. Samtidigt som den rationaliserats har besöksnäringen vid kusten expanderat. Antalet kustnära yrkesfiskare har minskat och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar på turismutveckling.

Malin Andersson har undersökt hur en traditionell näring i en tjänsteinriktad ekonomi formas och förhandlas och vad som sker i skärningspunkten mellan politisk styrning och yrkesfiskares vardag och utveckling mot turismen.

Malin utgår ifrån tre frågeställningar:
Hur framställs kustnära yrkesfiske i politiska visioner om den framtida fiskenäringen?
Hur tar sig värdskap uttryck i fiskenäringens vardag?
Vad innebär dessa visioner om värdskap och vad betyder värdskapet för yrkesrollen som kustnära yrkesfiskare?

Studien bygger på etnografiskt material som samlats in längs Sveriges västkust. Yrkesfiskarna som deltar i studien erbjuder alltifrån hummersafaris, till restauranger och festivaler. I mötet med besökarna förmedlar de sina kunskaper om fisk, fiske och fiskets kulturarv. Genom att positionera sig på olika sätt i relation till kulturarv och hållbarhet försöker de forma sin roll som yrkesfiskare i den tjänsteinriktade ekonomin.

Studien bidrar till att förstå maktrelationer mellan fiske och myndigheter, lokalsamhällen och de viktiga relationer som skapas med besökarna. Den kan även bidra till nya förbättrade produkter och tjänster genom att ge vägledning till andra småföretagare som vill starta fiskerelaterad verksamhet eller gårdsturism med betoning på småskalig lokal matproduktion kvalitet och kulturarv.

Disputation: september 2019
Handledare: Fredrik Nilsson och Cecilia Fredriksson, professor, institutionen för service management och tjänstevetenskap Lunds universitet

Ladda ner avhandlingen Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till enterprenör här.