Nominerad nr 4 2021

Nominerad nr 4

Jonathan Yachin
Mittuniversitetet, institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Behind the Scenes of Rural Tourism: A Study of Entrepreneurship in Micro-Firms
Småföretag spelar en viktig roll inom besöksnäringen på landsbygden. Jonathan Yachin har studerat hur dessa turistföretag skapar värde, främjar innovation och övervinner utmaningar genom interaktion med sina kunder, sin närmiljö och aktörer i det egna sociala nätverket. 

Jonathan har gjort djupintervjuer med 31 personer som driver småskaliga turistföretag på landsbygden, i och runt Dalarna. Han har studerat fyra entreprenöriella beteenden: Uppfattning och exploatering av entreprenöriella möjligheter, resursmobilisering, kunskapsöverföring samt utnyttjande av egna sociala nätverk. Avhandlingen ger inblick i hur dessa aktörer skapar värde och övervinner begränsningar. 

Med en ny syn på turismföretagande belyser Jonathan nya och förbättrade sätt för entreprenörer att använda sina individuella intressen, storlek och landsbygdens förutsättningar till sin fördel. Han presenterar förhållningssättet ’Spatial bricolage’, en logik som kan vara vägledande i att hjälpa småskaliga turistföretag att förverkliga de möjligheterna som finns på landsbygden. 

En lärdom den svenska besöksnäringen kan dra från Jonathans arbete är att se gästerna som en viktig och tillgänglig kunskapskälla. Om ett företag vill lära sig om gästernas önskan ska de skapa rätt förutsättningar och främja gästernas berättande om till exempel sina drömmar istället för att fokusera på förväntningar och nöjdhet. För att göra det krävs att entreprenören och kunden kliver ur sina förväntade roller. I praktiken innebär det att utforma hela kundresan på ett sätt som bjuder in och involverar gästerna samt ger dem utrymme för att uttrycka sig själva.

Jonathan har förutom sin avhandling och fyra forskningsartiklar gjort tre korta filmer där han lyfter fram hur turismföretagare rent praktiskt kan skapa värde och övervinna begränsningar.  Filmerna finns att se här.

Disputation: november 2020
Handledare: Dimitri Ioannides och Susanna Heldt Cassel, båda professorer vid Mittuniversitetet

Ladda ner avhandlingen Behind the Scenes of Rural Tourism: A Study of Entrepreneurship in Micro-Firms här.