Nominerad nr 2 2020


Nominerad nr 2 2020

Henrik Jutbring
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Centrum för Turism

Social Marketing through Events 
Henrik Jutbring forskar om på vilket sätt evenemang kan bidra till hållbar samhällsutveckling. Hans studier visar att sociala, intensiva och icke-vardagliga upplevelser, som just evenemang, på ett effektivt sätt kan få oss att ändra vårt beteende. 

I sin doktorsavhandling Social Marketing through Events har han bland annat studerat den årliga musikfestivalen Way Out West i Göteborg. De senaste åren har arrangörerna tydligt kommunicerat de positiva klimateffekterna av vegetarisk kost och endast erbjudit vegetarisk mat. Resultaten av Henriks studier visar att 15 procent av festivalbesökarna minskade sin vardagliga köttkonsumtion, ett beteende som finns kvar också efter evenemangets slut. Dessutom reducerades festivalens ekologiska fotavtryck med 40 procent.

Henrik slår fast att evenemang, och därigenom besöksnäringen, har potential att bidra till hållbar samhällsutveckling utanför den egna verksamheten och kan vara ett viktigt komplement till offentliga insatser. Henrik menar att evenemang ofta är en utnyttjad resurs i utvecklingen av hållbara städer. 

Avhandlingen Social Marketing through Events innehåller forskningsartiklar om:

  • Hur klimatavtryck kan förstås och mätas
  • Hur uppmärksamhet som genereras vid evenemang kan användas för kommunikation av budskap som bidrar till jämställdhet
  • Hur arrangörer, städer och akademi kan samverka kring hållbara evenemang
  • Hur konsumenter upplever evenemang, hur upplevelsen främjar beteendeförändring och hur konsumentvärde kan förstås i den processen

Disputation: Juni 2017 
Handledare: prof. Tommy D. Andersson och prof. Lena Mossberg, båda Centrum för Turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ladda ner avhandlingen Social Marketing through Events  här.