Om Årets ciceron

Om Årets ciceron

Årets ciceron i besöksnäringen är en ny utmärkelse som BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gemensamt har instiftat.

Utmärkelsen på 100 000 kronor premierar en aktuell doktorsavhandling med nytta för besöksnäringens företag och anställda, vilken med kunskap och insikt leder oss framåt och bidrar till en positiv utveckling av näringen samt en hållbar turism i Sverige.

Deadline för nominering 2020 var torsdag den 29 oktober.

Årets ciceron i besöksnäringen 2020 kommer att prisas i samband med utdelningen av Stora Turismpriset den 25 november.

CICERON Vägvisare, ledsagare, guide. 
Person eller beskrivning som leder eller visar andra vägen genom ett område, eller beskriver hur man går tillväga med något särskilt. Person som har till yrke att föra omkring besökande främlingar o. tillhanda dem med upplysningar vid beseende af (anmärkningsvärda) byggnader, muséer, konstsamlingar o. d. eller särskildt besökta (natursköna) trakter.
(SAOL, SAOB).